Beeldend therapie

Beeldende kindertherapie

 

Beeldende therapie is een zeer geschikte therapievorm voor kinderen, omdat kinderen zich van nature op een beeldende manier uiten. Bij veel kinderen gaat het praten over dingen die moeilijk voor hen zijn minder makkelijk dan door het te laten zien in bijvoorbeeld houding, omgang met materiaal, kleurgebruik, beeld en eindresultaat. Tijdens het beeldend werken en door het resultaat van dit proces worden blijdschap, verdriet, boosheid en angsten zichtbaar zonder woorden.

Wat is beeldende kindertherapie?

 

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij kinderen werken met middelen als verf, klei, steen, hout en textiel. Het beeldend werk heeft een werkproces en een eindresultaat. Problemen worden met beeldend werk ervaren en zichtbaar en daarmee ook bespreekbaar. Hiermee krijgt het kind zicht op (onbewuste) gedachten en gevoelens. In de therapie krijgt het kind de ruimte om deze gedachten en gevoelens te (h)erkennen, zodat deze een plek kunnen krijgen in het dagelijks leven. Vanuit daar is er ruimte voor genezing.

Voor wie is beeldende kindertherapie?

 

Beeldende kindertherapie is voor kinderen die last hebben van:

 • Weinig zelfvertrouwen
 • Concentratieproblemen
 • Een traumatische ervaring
 • Verdriet door bijvoorbeeld verlies of een scheiding
 • Psychosomatische klachten als slapeloosheid, maagklachten of darmklachten
 • Woedeaanvallen
 • Pesten of gepest worden
 • Angsten
 • Depressieve klachten
 • Onrust en over beweeglijkheid
 • Leer- en opvoedingsmoeilijkheden
 • Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Lichamelijke problemen
 • Ontwikkelingsstoornissen

Werkwijze

 

Na de aanmelding volgt een intake gesprek waarin de hulpvraag besproken wordt en aan de hand daarvan wordt een behandelplan gemaakt. Na 4 kennismakingsconsulten met het kind, wordt er een tussenevaluatie gehouden met de ouders en worden eventuele verwachtingen en doelen bijgesteld. De sessies zijn wekelijks en bestaan uit 15 tot 20 consulten van 1 uur. Na elk consult wordt er even kort met de ouders teruggekoppeld. Als de therapie is afgerond, volgt er nog een eindgesprek met de ouders. De therapie zal bij voorkeur bij u thuis plaatsvinden op een tijdstip dat u schikt.

Kosten

 

Intake/kennismakingsgesprek met de ouders en tussen- en eindevaluatie: €45 per keer.

Individuele therapie: € 45 per consult van 60 minuten.

Groepstherapie: €45 per sessie van 90 minuten.

neem contact met mij op
Testimonials